Kjære kollega, velkommen til vår nettside om Seksuell vold mot gutter og menn i krig, konflikt og migrasjon.

Hvis du jobber med eller hjelper overlevende av seksuelle vold eller er involvert i opplæring av hjelpere som jobber direkte med overlevende, er dette det rette stedet for deg. Vi håper at denne håndboken vil være nyttig i arbeidet ditt og at du vil dra nytte av kunnskapen som presenteres i den.

I hver av boksene kan du velge enten nedlastingsformatet eller nettleseformatet.

Er du utsatt eller pårørende? Her kan du finne hjelp.

GUTTER OG MENN GBV manual

Men & boys spread icon

Håndboken forklarer blant annet hvordan traumatiske hendelser påvirker psykisk helse. Den viser til fremgangsmåter og teknikker man kan bruke for å møte psykologiske behov til utsatte gutter og menn, illustrert gjennom metaforer og sanne historier. Håndboken er for de som i jobbsammenheng kan møte utsatte gutter og menn.

Select prefered language:

GUTTER OG MENN GBV flyer

Men & boys flyer icon

Håndboken er utviklet for dem som jobber med eller kommer i kontakt med gutter og menn som kan ha vært utsatt for seksuell vold i fangenskap, i forbindelse med krigshandlinger, i tilknytning til flukt eller i mottakslandet.

Select prefered language:

GUTTER OG MENN hefte

Men &boys toolbox icon

Informasjon om seksuell vold mot gutter og menn, og hvor man kan søke help.

Select prefered language:

Prosjektet ”Seksuell vold mot gutter og menn i krig, konflikt og migrasjon. En håndbok i psykisk helsearbeid for hjelpere” er utviklet i samarbeid med Rådet for psykisk helse med støtte fra Stiftelsen Dam og Norad.