Ressurser

Ressurser

Vi har alle en verktøykasse vi bruker når vi jobber, som vi har tilegnet oss gjennom arbeidet vårt. Du som hjelper er det viktigste verktøyet. Vi skal jobbe med flere verktøy og evner, og øve på dem slik at de er tilgjengelige i situasjoner vi trenger dem. Vår intensjon er å gi verktøy og tilnærminger som kan stabilisere overlevende etter at de har vært utsatt for traumatiserende hendelser, hjelpe dem til å håndtere hendelser som trigger traumatiske minner, og lære dem hvordan de kan gjenvinne kontrollen over livene sine.

Terapeutiske metaforer er historier eller bilder som formidler noe som kan forbløffe, inspirere eller åpne opp for nye tanker. Vi bruker historier og metaforer bevisst slik at den overlevende ikke trenger å sette ord på egne opplevelser, men kan bruke historien for å gjenkjenne traume og reaksjoner. Metaforer kan være enkle og effektive verktøy for undervisning og læring. De er mer enn en måte å snakke om en opplevelse på. De kan beskrive opplevelsene våre; og de kan være linser som vi kan forstå verden gjennom og gi den mening. Metaforer og historier kan hjelpe oss å skifte mellom innsikt og erfaring. En metafor har en ladet mening, og kan være et mentalt kart som kan vise oss hvordan ting er, henger sammen eller hvordan ting kan forstås. En metafor kan hjelpe oss å se det vi ennå ikke har sett.

I denne kurshåndboken bruker vi enkle metaforiske fortellinger for å beskrive opplevelsen og konsekvensene av seksuelle overgrep og traumereaksjoner. Vi forklarer retningen traumer tar i generiske vendinger i historiene; det forblir en historie, men samtidig er det klinisk riktig.

Fem historier
Grunningsøvelser
Menneskerettigheter
Toleransevinduet
Å hjelpe hjelperen
Opplæringsvideoer

Nedenfor finner du organisasjoner hvor du kan få mer informasjon og hjelp:

Dinutvei.no
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, Tif. 800 57 000
Mental Helses Hjelpetelefonen 116 123


Nok.-sentrene

E-post: kontor@noknorge.no
Tif: 94814385


Prosjektet ”Seksuell vold mot gutter og menn i krig, konflikt og migrasjon. En håndbok i psykisk helsearbeid for hjelpere” er utviklet i samarbeid med Rådet for psykisk helse med støtte fra Stiftelsen Dam og Norad. Kontrakten med Norad finner du her.