De fem historiene 

For at hjelperen og den utsatte lettere skal kunne snakke om det vanskelige temaet overgrep, kan en ta i bruk metaforer og/eller de fem historiene som er basert på ulike virkelige personer. De har egenskaper og egenart som du som hjelper kan kjenne igjen fra ditt eget arbeid, og som den utsatte gjerne også vil kunne relatere seg til. De fem mennene er håndbokens røde tråd, det vil si at vi i hovedsak bruker deres navn og atferd når vi gir eksempler på ulike begreper, teorier, observasjoner, reaksjoner, verktøy og tiltak. Først tar vi for oss den delen av historien som viser bakteppet og konteksten, med et fokus på traumehendelsene og hva som har skjedd/skjer. Vi legger også vekt på at ofte så er det ikke en enkelt opplevelse, men kanskje flere opplevelser over tid og i en presset livssituasjon som til sammen utgjør traumene. 

Ibrahim, 17 år, Afghanistan

Historien viser: Utsatt for overgrep innenfor en tradisjonell ramme,  flere overgrep over tid i hjemlandet og under flukten,   også utsatt for kvinnelig overgriper.  Selv om han er i sikkerhet, sliter han med mareritt og flash back. 

Louis, 45 år, Demokratisk Republikk Kongo

Historien viser: Politisk opposisjonell som ble dratt inn i væpnet konflikt mellom regjeringen og rebell-gruppene. Opplever å bli banket opp og tortur, med fokus på skader på kjønnsorganer.  Mister nærmeste familie og hjem Flykter av redsel for å bli drept  Lever i en flyktningeleir med konstant redsel for å sendes tilbake til krigen

Kumar 61 år, Tamil Sri-Lanka

Historien viser:  Mann som blir involvert i en voldsom konflikt allerede som ung Blir senere arrestert og torturert. Sliter med en rekke ulike reaksjoner, som det være nummen, ikke tilstede og følelse av desorientering og forvirring. Opplever også kognitive endringer.  Permanent fysisk smerte som utløser følelse av ydmykhet og selvforakt. Synes kontakt med andre er vanskelig og kan være avvisende mot andre, men ikke aggressiv. 

Ali, 15 år, Nord Irak

Historien viser:  Opplevde flere alvorlige tap, faren dør, opplever overgrep i nære relasjoner.  Flykter og bor i en stor flyktningleirsliter når han kommer til Norge, skyldfølelse for mamma, bekymring for mindre søsken, husker og kommer i kontakt med fortiden. Sjokkreaksjoner umiddelbart etter hendelsen, og traumerelaterte reaksjoner etterpå – hele listen av PTSD-symptomer etter tapet av far som han var vitne til. Deretter tap av tro og tillit til mor og stefar – trolig svært skuffet og desillusjonert. Depresjon, tristhet, ikke i stand til å spise, passiv og tiltaksløs. 

Rodney 26 år, Uganda 

Historien viser: Ung homofil mann i et land der homofili er forbudt  Sliter med å forstå egen legningvitne til at en venn blir drept for sin legning. Han blir kastet ut hjemmefra og må livnære seg av å selge seksuelle tjenester til turister. Han jobber i en LGBTQ+ organisasjon. Blir oppdaget, forfulgt, trakassert og banket opp.  Får hjelp til å flykte.