Opplæringsvideoer

Disse tutorials er basert på håndbok Mental Health and Gender Based Violence. Helping overlevende av seksuell vold i konflikt. Se de forskjellige tutorials, les Gutter og Menn GBV-treningsmanualen.

Tutorialer er alle på engelsk språk.

 1. Velkommen til den første opplæringen.
  Dette er en kort introduksjon til manualen. Denne delen gir deg en generell idé om intensjonen med å lage manualen, hvor du kan laste den ned, hvordan den er utformet og hvordan du leser den. Side 1-6 i manualen.
 1. Hvorfor den menneskerettighetsbaserte tilnærmingen?
  Bevissthet om menneskerettigheter, og deres store betydning for alle, kan være en verdifull ressurs når man jobber med mennesker hvis rettigheter har blitt brutalt tilsidesatt. Menneskerettighetsverdier kan hjelpe oss både til å forstå lidelsen vi møter og finne måter å svare på den på en respektfull og hjelpsom måte.
 1. Hvordan være en god hjelper?
  Hva er en god hjelper i samfunnet ditt? Hva er verktøyene vi allerede bruker, og hva er de nye verktøyene vi kan skaffe oss fra manualen.
 1. Hjelpe hjelperen
  Denne tutorial handler om hvordan du kan støtte hjelperne. For hjelperens empati er en viktig del av god assistanse. Dette er også en kilde til compassion fatigue, stedfortredende traumatisering eller sekundært traumatisering. Tidlig gjenkjennelse og bevissthet er avgjørende for å være motstandsdyktig mot disse symptomene.
 1. Toleransevinduet
  Katinka Salvesen er klinisk psykolog som jobber med traumepasienter ved Modum Bad-klinikken i Oslo. Hun er blant annet med hjelpere og overlevende etter seksuell vold i Kongo. I denne tutorial vil hun introdusere toleransevinduet som en terapeutisk metafor som vi kan bruke for å forklare traumereaksjoner.