Menneskerettighetsdagen: 10. desember 2021. Gutter og menn utsatt for seksuell vold i krig, konflikt og migrasjon

2021Mental Health and Human Rights Info

“Når gutter og menn ikke kommer med i statistikken over overlevere etter seksuell vold på flukt og i krigs-og konfliktsituasjoner, begås et alvorlig brudd på menneskerettighetene.” Litt over en måned etter Norge tiltrådte som medlem i FNs sikkerhetsråd i januar i år, fremhevet den norske FN ambassadøren Mona Juul at gutter og menn og personer med annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet er spesielt sårbare for seksuell vold i krig og konflikt. Dette budskapet kommer ikke uten grunn, og bunner i mange års neglisjering av en form for vold begått mot gutter og menn som man i dag i mye større grad enn tidligere har skjønt omfanget av.

Key wordsforced migration / human rights / international human rights law / Migrant

CountriesGlobal