Посібник mhGAP з надання допомоги. mhGAP Humanitarian Intervention Guide

2015World Health Organization

Програма дій ВООЗ у сфері психічного здоров’я (mhGAP) — це програма ВООЗ, метою якої є вирішення проблеми браку послуг у сфері охорони здоров’я, спрямованих на людей, які страждають від психічних, неврологічних розладів і розладів, пов’язаних зі вживанням психоактивних речовин (ПНП). У рамках виконання цієї програми у 2010 р. було видано «ПосібникmhGAP з надання допомоги» (mhGAP-НД). mhGAP Humanitarian Intervention Guide. ПосібникmhGAP з надання допомоги. The mental health Gap Action Programme (mhGAP) is a WHO programme that seeks to address the lack of care for people suffering from mental, neurological and substance use (MNS) conditions. As part of this programme, the mhGAP Intervention Guide (mhGAPIG) was issued in 2010. Available in Ukrainian and in English.

Key wordshumanitarian settings

CountriesGlobal

CategoryManuals and guidelines