Your reliable source of information dealing with mental health in war and conflict areas.
Search through our database of references to
 publications
and
 organisations.

LAST NED HÅNDBOKEN

Mental Health and Human Rights Info, Nora Sveaass, et al., 2022

LAST NED HÅNDBOKEN
I samarbeid med fagpersoner innenfor psykisk helsevern utviklet denne håndboken beregnet for hjelpere om kultursensitiv psykososial hjelp til gutter og menn som oppholder seg i Norge som asylsøkere, flyktninger og andre sårbare grupper, og som har overlevd seksuell vold i forbindelse med krig og flukt. Mange av disse faller utenfor det etablerte helsevesenet der det er naturlig å få hjelp for denne problematikken. Det finnes i dag ingen spesialisert form for hjelp eller tiltak beregnet på denne gruppen, og det er også mangel på kunnskap om hjelpebehovet, noe som innebærer begrenset tilgang på tiltak også innenfor det ordinære hjelpeapparatet. Dette er situasjonen i Norge i dag til tross for at omfanget av slike overgrepserfaringer er stort og konsekvensene for den psykiske helsen er alvorlige.

Updated February 14, 2022.