Робота з травмою. Trauma processing

2022Mari Kjølseth Bræin, child Psychologist

Робота з травмою має бути більше, ніж повторне переживання, до історії можна додати нові елементи та асоціації. Дитина буде відчувати контроль, оволодіння та догляд, які були недоступні під час травми. Дитина буде відчувати регулятивну підтримку, щоб краще переносити та інтегрувати досвід. Trauma processing, from fragmentation and chaos- to meaning and coherence. Робота з травмою. Від роздробленості та хаосу – до взаємодії та узгодженості. Trauma processing should be more than reexperiencing, new elements and associations can be added to the story. The child will experience control, mastering, and care that was not available during the trauma exposure. The child will experience regulation-support to better tolerate and integrate the experience. Powerpoint is available in Ukrainian and in English.

Key wordsposttraumatic growth / resilience / trauma / trauma healing

CountriesUkraine

CategoryPublication